චමත්කා ලක්මිණි විවාහ වෙයි. (PHOTOS)

ගීත රූචනා වලට පෙනි සිටිමෙන් ජනප්‍රිය වූ නිරූපණ ශිල්පිණි චමත්කා ලක්මිණි  පසුගියදා විවාහ වී තිබුණා. ඒ නාවික හමුදාවේ  නිලධාරි මිතිල මුහන්දිරම් සමගයි. 

එම විවාහයේ ඡායාරූප පහතින් ,


Ad
Powered by Blogger.