එජාපය දිනූ, දෙහිවල බලයත් පොහොට්ටුවට : පුරපති ස්ටැන්ලි ඩයස්.


දෙහිවල  මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නාවලගේ ස්ටැන්ලි ඩයස් මහතා පත්ව තිබේ.

නගරාධිපති ධූරය තේරීම සඳහා  ඡන්දයක් පවත්වා ඇති අතර එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් නාවලගේ ස්ටැන්ලි ඩයස් මහතාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් සුනේත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය තරඟ වැදී තිබේ. 

එම ඡන්දයේදී නාවලගේ ස්ටැන්ලි ඩයස් මහතා ඡන්ද 23 ක් හා සුනේත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය ඡන්ද 21 ක් ලබාගෙන තිබේ.

Latest Video

Powered by Blogger.