ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය උඩුකුරිඤ්ඤං කළ මාතර හෝටල් බිල.


ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ සංවිධානයෙන් මාතර කොටවිලදී පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මස පැවැති ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගි වූ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්, විනිසුරුවන්, ක්‍රීඩා නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසකට හෝටල් කාමර වෙන්කිරීම සඳහා නව ක්‍රමයක් යොදා ගැනීමෙන් මේ වනවිට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය දැඩි අර්බුදයකට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ.

එම ක්‍රීඩා උළෙල පවත්වා මේ වනවිට මාස පහකට ආසන්න කාලයක් ගතවී තිබුණද හෝටල් කාමර වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන ගණනක දැවැන්ත මුදලක් ගෙවීමට ඇති බව වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියකුගේ මැදිහත්වීමෙන් හෝටල් වෙන්කිරීමේ කාර්යය වෙනත් ආයතනයකට ලබාදී තිබූ බවත් එම ආයතනය ඔවුන්ට ලාභ කොටසක් තබාගෙන ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට විශාල මුදලකට අලෙවි කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

අදාළ නිලධාරියාට මෙවැනි දැවැන්ත මුදල් ගෙවීමට බලයක් නොමැති බවත් ඒ හේතුවෙන් දැඩි ගැටලුවක් නිර්මාණ වී ඇති බවත් වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මීට පෙර වසරවල ක්‍රීඩා උළෙලවලදී එම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ම යොදවා හෝටල් කාමර වෙන්කරන අතර මෙවර අතරමැදියකුගේ සේවය ලබා ගැනීමෙන් අර්බුදය නිර්මාණය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන්ම රුපියල් මිලියන ගණනක් වියදම් කරමින් නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩා පහන දැල්වීමට නොහැකි වූ අතර එහිදී ද මුදල් නාස්තියක් වූ බවට චෝදනා එල්ල විය.

එම මුදල් අයකර ගැනීමට අදාළ ආයතනයේ නිලධාරිනියක් අඛණ්ඩව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට පැමිණෙන බවත් වාර්තා වේ.

මෙහි වඩාත් කැපී පෙනෙන සිද්ධිය වන්නේ එම ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා වෙන්කර තිබූ ඇතැම් හෝටල් ප්‍රමිතියෙන් තොර වීමත් ඇතැම් හෝටල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කිලෝමීටර 50 කට තරම් දුරකින් පිහිටි ඒවා වූ බවත් වාර්තා වීමය.

එම තත්ත්වය හමුවේ ඇතැම් නිලධාරීන් හෝටල් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පිටව ගිය බව ක්‍රීඩා උළෙල අතරතුරදී දැනගන්නට ලැබුණි.

- දේශය

Ad
Powered by Blogger.