වන්ධ්‍යාකරණය කළ හැක්කේ සැත්කමකින් පමණයි.

වන්ධ්‍යායාකරණය සඳහා බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් මේ දක්වා ඖෂධමය ක්‍රමයක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

මේ වන විට වාර්තා වන වන්ධ්‍යාකරණ පෙති පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කරයි.

බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වන්ධ්‍යාකරණය කරන්නේ සැත්කමකින් බවත් කාන්තාවන් සඳහා එය LRT සැත්කම වන අතර පිරිමින් සඳහා එය වාසෙක්තමී සැත්කම වන බවද ඔහු නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

Ad
Powered by Blogger.