අාර්. ප්‍රේමදාස පිටියට දැඩි ආරක්ෂාවක් : ඉන්දු - ලංකා තරගය ඉදිරියට.


ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අද ආරම්භවීමට නියමිත නිදහස් කුසලාන තරගාවලියේ පළමු තරගය පැවැත්වෙන කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස පිටියට මේ වන විට දැඩි ආරක්ෂාවක් සපයා තිබේ. ක්‍රීඩාංගණය තුළත් ඉන් පිටත මෙම ආරක්ෂාව සපයා ඇත.

මේ අතර තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය විසින් ක්‍රීඩාංගණය අසළ විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබේ. ඒ ආසන්නයට පොලිස් කැරළි මර්දන ඒකකය හා ජල ප්‍රහාරක රථ කැඳවා ඇත.

තරගය ඉදිරියට 

ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි තත්ත්වයක්  ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සූදානමක් පැවැතියත් නිදහස් කුසලාන තරගාවලියේ ආරම්භක තරගය එලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වන විට තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර මෙම තරගය පැවැත්වීමට නියමිතය. තරගය පස්වරු 7.00ට ආරම්භ වීමට නියතිය.

Ad
Powered by Blogger.