ලෝක ගුරු සමුළුවේ ලොකු පුටුව ලංකාවට.


පසුගිය 04 සහ 05 දෙදින තුළ මෙක්සිකෝවේ පැවති ලෝක ගුරු සම්මේලනයේ 18 වැනි සමුළුවේදී ඉදිරි සිව් වසර සඳහා නිලධාරී මණ්ඩලය පත්කර ගැනීමේදී එහි සභාපතිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවිය.

ලංකා ගුරු සේවා සංගමය නියෝජනය කරමින් සමුළුවට සහභාගි වූ එම සංගමයේ ප්‍රධන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතාට මෙම තනතුර හිමිව ඇත.

මෙම සමුළුවට රටවල් 40 කට වැඩි ප්‍රමාණයක ගුරු සංගම් නියෝජිතයින් සහභාගි වූ අතර ගුරු සමුළුවක ප්‍රධාන තනතුරක් හිමි වූ පළමු අවස්ථාව මෙය බවද ලංකා ගුරු සේවා සංගමය පවසයි.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.