සමාජජාල මාධ්‍ය Block කරයි : නැවත දැනුම් දෙනතුරු නුවර පාසල් වැසෙයි.


දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සමාජ ජාල මාධ්‍ය පිවිසුම සීමා කිරීමේ තීරණය ක්‍රියාවට නැංවූ බව රජයේ මාද්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටියි.

එය මේ වන විටත් සිදුවෙමින් පවතින ප්‍රකෝපකාරී ප්‍රකාශ පිටවීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් ගත් තීරණයකි.

මේ අතර තැවත දැනුම් දෙනතුරු මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ  සියලුම රජයේ පාසල් වසා තබන බව  අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරීයවසම් මහතා පවසයි.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.