යුද හමුදාව පරිහරණය කළ ඉඩම් උතුරේ වැසියන්ට.


යුද හමුදාව විසින් ප්‍රයෝජනයට ගත් ඉඩම්වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් සිංහල - හින්දු අලුත් අවුරුදු සමයත් සමඟම උතුරේ වැසියන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා යාපනයේදී මාධ්‍යවේදීන්ට පැවැසීය.

යුද හමුදාපතිවරයා හා උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා අතර විශේෂ හමුවක් යාපනයේ කයිතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලයේදී සිදුවිණි.

මේ හමුවෙන් පසුව මාධ්‍යවේදීන්ට අදහස් දැක්වූ යුද හමුදාපතිවරයා කියා සිටියේ අවුරුදු මාසය උතුරේ වැසියන්ට ඉතාම වැදගත් මාසයක් වන බව නිසැක බවයි.

ඉඩම් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සමඟ ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කළ බවත් ඊට අවශ්‍ය විසඳුම් ඉතා ඉක්මනින් පියවරෙන් පියවර සිදු කරමින් පවතින බවත් යුද හමුදාපතිවරයා කීය.

ආරක්‍ෂක අංශ විසින් භාවිත කරනු ලබන යාපනයේ වැසියන්ට අයත් ගොඩනැඟිලි කිහිපයක් පිළිබඳවද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා තොරතුරු ඉදිපත් කළ බවත් එම ගොඩනැඟිලි ඉතා ඉක්මනින් නිදහස් කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් යුද හමුදාපතිවරයා පැවැසීය.

ඉන්දීය ධීවරයන්ගේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳවද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මේ සාකච්ඡාවේදී කරුණු ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර එම ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව ඉතා අගනා කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව දෙදෙනා අතරවූ සාකඡාවේදී අවධාරණය වූ බවද යුද හමුදාපතිවරයා පැවැසීය.

මේ සාකච්ඡාවේදී උතුරු පළාතේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කළ බවද යුද හමුදාපතිවරයා මාධ්‍යවේදීන් සමඟ කියා සිටියේය.

ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යවේදීන්ට අදහස් දක්වමින් ඉතා ඵලදායී සාකච්ඡාවක් සිදුවූ බව කියා සිටියේය.

Ad
Powered by Blogger.