තවත් සාකච්ඡාවක් : අගමැති ඇතුළු UNP මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් හදිසියේ ම ජනපති නිල නිවසට


ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් සඳහා අගමැති ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් ජනාධිපති නිල නිවසට පැමිණ තිබේ.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුරට තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න..

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.