පොහොට්ටුව දිනූ, උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව සන්ධානයට : උප සභාපති එජාපයෙන්.


පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි වූ මාතලේ - උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ඊ.ඩබ්ලිව්.එම්. චේතියරත්න තේරී පත්වී තිබෙනවා.

අද (03) පෙරවරුවේ පැවති රහස් ඡන්දයකින් ඔහුට සහ පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වූ සමන්ත ධර්මසේනට සම තත්ත්වයෙන් ඡන්ද 12 බැගින් හිමි වුණා.

පසුව සභාපතිවරයා තේරී පත් කිරීම සඳහා සිදුකළ කුසපත් ඇදීමේදීයි ඊ.ඩබ්ලිව්.එම්.චේතියරත්න ඒ සඳහා තේරී පත්වී ඇත්තේ. 

උප සභාපතිවරයා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කළ එච්. නිසාර් තේරී පත් වී තිබේ.

Latest Video

Powered by Blogger.