වර්ජනය ඇරඹේ : කටුනායක සේවා අඩපණයි.


කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපොළේ සියලුම සේවකයන් විසින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. මේ හේතුවෙන් ගුවන් තොටුපොළ සියලුම කටයුතු අඩපණ වීම ආරම්භ වී ඇති බව ගුවන් තොටුපොළ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

රුපියල් 10000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලා ඔවුන් මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර ඇත.

Ad
Powered by Blogger.