සිරස නාලිකා ප්‍රධානියා ස්ටුඩියෝ එකට දාලා : සුසාර දිනාල් පුටුවට ගෙනත්.


සිරස රූපවාහිනියේ නාලිකා ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා ස්ටයින්ස් මැදිරි සංකීර්ණයේ ප්‍රධානියා ලෙස පත්කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අතර, සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස සුසාර දිනාල් මහතා පත් කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

සිරස රුපවාහිනී නාලිකාවට නාලිකා ප්‍රධානියකු පත්කර නොමැති අතර දිනාල් මහතා එහි වැඩ බලන නාලිකා ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කිරීමට නියමිත බව පැවසේ.

දිනාල් මහතා සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරු රාජා මහේන්ද්‍රන් (කිලී මහරාජා) මහතා අදාළ ධූරයට පත්කර ඇත්තේ ඔහු විසින් පසුගිය දිනවල අධ්‍යක්ෂණය කළ චිත්‍රපට දෙකක් ආදායම් වාර්තා තැබීම නිසා බව වාර්තා වේ.

Ad
Powered by Blogger.