මිරිස්සේ සිද්ධියට ඇමති සාගල මැදිහත්වේ.


මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ සියලුම හෝටල් සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි කළ යුතු බවත්, මත්පැන් සහ ශබ්ද විකාශන බලපත්‍ර නීති 100% ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා නියෝග කොට ඇත. 

ඒ පසුගියදා මිරිස්ස ප්‍රදේශයේදී විදේශකයින් පිරිසකට එල්ලවූ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධවූවන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ ඊයේ (19) මාතර, කඹුරුගමුවේදී පැවති සාකච්ජාවකට එක්වෙමින්.

තවද එම ප්‍රදේශයේ සියලු නිලධාරින් එක් කරමින් සංචාරක ප්‍රවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරිම සදහා කමිටුවත් පත්කල යුතු බවත් එහි පළමු හමුව ලබන 26 දා පැවැත්වීමට තීරණය වූ අතර මෙම සාකච්ජාව සඳහා සංචාරක කටයුතු වල නිරතවන්නන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

Ad
Powered by Blogger.