එජාප තනතුරු 30 වැනිදා අහෝසියි.

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරු අප්‍රේල් 30 වැනිදායින් අහෝසි වනු ඇතැයි සිරිකොත ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

අප්‍රේල් 07 සහ 8 දෙදින පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි  මණ්ඩලය රැස්වී කෙරෙන පුර්ණ ප්‍රතිසංවිධාන සාකච්ඡාවලින් පසු එළඹෙන තීරණ අනුව මැයි 01 වැනිදා සිට පක්ෂයේ නව තනතුරු පත් කිරීම් සිදු කෙරුණු ඇති බවද  ඔහු සඳහන් කළේය.

Latest Video

Powered by Blogger.