'මට එපා! සුදුසු ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකුට දෙන්න' - රුවන් තනතුර කැප කරයි.


තමන්ට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ එ.ජා.ප ඇමතිවරයෙකුට පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් ධුරය ලබාදෙන ලෙසත්,ඒ සඳහා සුදුසු ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ කිසිදු විරෝධයක් නොමැති බවත් එ.ජා.ප. කෘත්‍යාධිකාරීමණ්ඩලයට තමා දැන්වූ බවආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

මේ අවස්ථාවේදී පක්ෂයේ තනතුරු ලබා ගැනීමේ කිසිදු අදහසක්තමන්ට නොමැති බවද, මේ අවස්ථාවේඅවශ්‍ය වන්නේ පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට උපරිම දායකත්වය ලබාදීම බවද එ.ජා.ප. නියෝජ්‍ය මහලේකම් ධුරය සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

"ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ දී අපි සියලු දෙනාම උපරිම ශක්තිය යොදලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔසවා තබන්න ඕනි. ඒ සඳහා කැපවෙන්න ඕනි. ඒ කටයුත්තට තනතුරක් අවශ්‍ය නැහැ. අනෙක් එක මම විශ්වාස කරනවා මට වඩා මෙම තනතුරට සුදුසු ජ්‍යෙෂ්ඨයන් පක්ෂයේ සිටින බව. ඔවුන්ට මේ අවස්ථාව හිමි විය යුතුයි කියාත් මා සිතනවා" යනුවෙන්ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව පෙරේදා නව තනතුරු සඳහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලියේදී නව නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ නම යෝජනා වී තිබිණි.

Ad
Powered by Blogger.