ඒකාබද්ධය තනිවෙයි : ශ්‍රී.ල.නි.ප.ය ඡන්දය නොදී සිටීමට තීරණය කරයි.


විශ්වාසභංගයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය නොදී සිටීමට තීරණය කර ඇති බව ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාතයවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනා විවාදය මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආරම්භ විය.

විශ්වාසභංගයට අදාළ ඡන්ද විමසීම අද රාත්‍රී 9.30ට පැවැත්වේ.

Latest Video

Powered by Blogger.