කබීර් හෂීම් ඉල්ලා අස්වෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් ධුරයෙන් තමා ඉල්ලා අස් වූ බව අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ ලිපිය පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමු කල බව ය.

පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුවේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසමින් තමා මේ තීරණය ගත් බව ද ඔහු වැඩි දුරට ත් සඳහන් කළේය.

Latest Video

Powered by Blogger.