ගමේ යන්න විශේෂ දුම්රිය 24ක්.

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දට ගමේ යන සහ අවුරුද්දෙන් පසු යළි කොළඹ බලා පැමිණෙන මඟී ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස විශේෂ දුම්රිය සේවා 24ක් යොදවා ඇතැයි දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම්) විජය සමරසිංහ මහතා සිළුමිණට කීය. මේ දුම්රියයන් ඊ‍යේ (7) සිටම ධාවනයට යෙදවිණි. ඒ අනුව රාත්‍රි 7.20ට කොළඹ කොටුවේ සිට බණ්ඩාරවෙල දක්වා දුම්රියක් ධාවනය වන අතර අප්‍රේල් 12 දින කොළඹ කොටුව සිට යාපනය දක්වා දුම්රියක් ධාවනය කෙරේ. පැමිණීමේ දුම්රියයන් බණ්ඩාරවෙලින් පෙරවරු 8.07ට කොළඹ බලා පැමිණෙන අතර 15 වැනිදා යාපනයෙන් පෙරවුරු 8.00ට කොළඹ බලා දුම්රියක් ධාවනය කෙරේ.

ඊට අමතරව පස්වරු 1.05ට මහව හන්දිය දක්වාත් ප.ව. 5.10ට මහව සිට කොළඹ දක්වාත් දුම්රිය ධාවනය වන අතර ගාල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය ධාවනය වන්නේ පෙරුවරු 9.20ට හා පෙරවරු 11.50ටයි. ගාල්ලෙන් පස්වරු 1.15ට හා පස්වරු 5.55ට කොළඹ බලා දුමරියයන් ධාවනය කෙරේ.

මාතර දක්වා දුම්රියයක් පස්වරු 2.55ට ධාවනය වන අතර දකුණු තළුතර වේයන්ගොඩ දක්වාද දුම්රිය ධාවනය කෙරේ.

ඊට අමතරව 12 වැනිදා ගාල්ල මාතර වේයන්ගොඩ දකුණු ක්‍ළුතර ප්‍රදේශවලට දුම්රිය රැසක් ධාවනය වන අතර මඟි අවශ්‍යතාව පරිදි දුම්රියයන් යොදවන බවද සමරසිංහ මහතා කීය.

මීට අමතරව ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමේ හා බස්නාහිර පළාත් සභාවද අතිරේක බස් රථ යොදවා ඇති අතර ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයද අතිරේක බස් රථ යොදවා ඇත. වැඩි පුර මුදල් අය කර ගන්නා බස් රථ වෙත්නම් 1955 අංකයට දන්වන ලෙසද කොමිසම දන්වා සිටී. 

Ad
Powered by Blogger.