එ.ජා.ප.ය.ට නැවතත් නායකත්ව කමිටුවක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ තනතුරු වෙනස් කිරීම සඳහා උපදේශක කමිටුවක් පත්කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇත.

අමාත්‍යවරුන් 11 දෙනෙකුගෙන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 3 යුතුව මෙම කමිටුව පත්කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා එම පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අද (07දා) රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා මීට පෙරද කමිටුවක් පත්කළේය.

මේ අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තවදුරටත් පක්ෂ නායකත්වයේ සිටිය යුතු බව අද පැවති සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර තිබේ.

දැනට පවතින සෙසු තනතුරු ද ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමටත්, මහ ලේකම්, ජාතික සංවිධායක හා සභාපති තනතුරුවලට පත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අද නම් කළ නායකත්ව කමිටුව අප්‍රේල් මස 30 වන දාට පෙර තීරණය කරනු ඇත.

Ad
Powered by Blogger.