ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා රාජ්‍ය ඇමති ෆවුසි.


ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් බව ජනපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි. 

අද (11දා) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී ඔහු සිය ධුරයේ දිවුරුම් දී ඇත.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.