නව බදු ක්‍රමය යටතේ වැට් බද්ද ක්‍රමයෙන් පහතට.


නව බදු ක්‍රමය යටතේ වැට් බද්ද ක්‍රමයෙන් පහත හෙලීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

දේශිය ආදායම් කොමසාරිස් සංගමයේ වාර්ෂික සමුළුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ 2020 වසර වන විට වක්‍ර බදු අඩු කිරිම රජයේ සැලසුම බවයි.

Ad
Powered by Blogger.