රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ නව සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාර.රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (11දා) හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පත්කර තිබේ.

මීට පෙර එම ධුරයට පත්කෙරුණු අනුරුද්ධ පොල්ගම්පළ මහතාගේ පත්කිරීම අවලංගු කරමින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

Latest Video

Powered by Blogger.