සාගල - මංගල මාතර එක වේදිකාවක.


මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන එදිරිවාදීන් දෙදෙනෙක් ලෙස ප්‍රකට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රබලයන් දෙදෙනෙක් වන අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක යන මහත්වරු පසුගිය දා එක් වේදිකාවක දැක ගැනීමට අපට හැකි විය.

ඒ, නව අපනයනකරුවන් 2000ක් බිහි කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන පිළීබද දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනේ තුන්වන අදියර යටතේ පැවති වටමේස සාකච්ඡාවක දීය.

ඊට අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ යන මහත්වරුන් ද එක්ව සිටියහ.

Latest Video

Powered by Blogger.