වෙබ් වාරණයට එරෙහිව 'පරපුරක බලය'ත් එක් වෙයි : ජනාධිපති කාර්යාලයට චෝදනා.


මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල දුරකථන සේවා කිහිපයක වාරණයට ලක්කර ඇති www.thetruth.lk වෙබ්අඩවිය ජනාධිපති කාර්යාලයේ අවශ්‍යතාව මත වාරණය කර ඇති බවට එම වෙබ්අඩවිය උපුටා දක්වමින් පරපුරක බලය කැදවුම් කරු චාමර නාකන්දල මහතා චෝදනා කරයි.

ඒ මහතා මේ අදහස් පලකරේ පසුගිය දා පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිණි.

Info Sri Lanka News වෙබ්අඩවියටත් වාරණය

මේ වන විට www.infoSrilankanews.com අප වෙබ් අඩවිය ද ඩයලොග් ජාලයන් තුල වාරණයට ලක් කර ඇත.


Ad
Powered by Blogger.