කෘෂිකර්ම ඇමති, රසායනික පොහොර භාවිතයට විරුද්ධ පිලට.


2018 වසර සඳහා කාබනික වී වගාව ඇරඹීමේ මහෝත්සවය අගුනකොළපැළැස්සේ යකාගල වෙල් යායේදී ආරම්භ කෙරිණි. එම වෙල් යායේ පිහිටි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට අයත් අක්කර දෙකක් පමණ වන කුඹුරු යායෙන් මෙම කාබනික වී වගාව ආරම්භ විය. එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියෝද වැඩම කර සිටියහ.

එහිදී අදහස් දැක්වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය අමරවීර මහතා,

“වසවිසෙන් තොර ගොවිතැන නැංවීමට අදාළව කටයුතු කරන ගොවි ජනතාව ඒ සඳහා තවදුරටත් උනන්දු කරවීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අරමුණයි. ඒ අනුව වසවිසෙන් තොර කාබනික ගොවිතැන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන මගේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව මම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා.

රසායනික පොහොර කෘමිනාශක භාවිතය නිසා අද අපේ රටේ ආහාර භෝගවලට විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිදුවී තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ ගොවි මහත්වරු විශාල පිරිසක් වකුගඩු රෝගයට ගොදුරු වී තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් තමයි අතුරලියේ රතන හාමුදුරුවෝ කාබනික වගාව ප්‍රවර්ධනයට විශාල මැදිහත්වීමකින් කටයුතු කළේ. උන්වහන්සේ ගෙන ගිය ව්‍යාපාරය නිසා ගොවීන් තුළ කාබනික වගාව සම්බන්ධයෙන්  විශාල උනන්දුවක් ඇති වුණා.

ඒ නිසා අද රටේ ජනතාව තුළත් කාබනික වගා නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට උනන්දුවක් ඇතිවී තිබෙනවා. සාමාන්‍ය ආහාර භෝගවලට වඩා වැඩි මුදලකට කාබනික ගොවිතැන මගින් නිපදවන ආහාර භෝග අලෙවි කර ගත හැකි නිසා වර්තමානයේ එම වගාවේ නිරතවන ගොවීන්ට වැඩි අස්වැන්නක් හා ආදායමක් ලබාගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.

මම කිසිසේත්ම කාබනික වගාව ආපසු හරවන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ පොහොර සහනාධාරය යටතේ කාබනික ගොවීන්ට සහන හිමිවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම තීරණය කළා ඔවුන්ටත් කිසියම් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා’’ යැයි පවසා සිටියේය.

Ad
Powered by Blogger.