අඤ්චිකඩේ හන්දියේ ලේඩිස් ඔන්ලි බූරු පොළක්!


දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, හෙන්නානිගල දකුණ අඤ්චිකඩේ හන්දියේ කසිප්පු හා බූරු පොළවල් වැඩි වී බාල, මහලු, තරුණ පිරිමින්ගෙන් සියයට 75ක් පමණ ඊට ඇබ්බැහි වී ඇතැයි ද ගැහැණුන් විසින් පවත්වාගෙන යන ගැහැණුන්ට පමණක් වෙන් වූ බූරුපොළවල් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවත් ප්‍රදේශයේ සිවිල් සංවිධාන පෙන්වා දෙති.

මේ දිනවල කුඹුරු වැඩ නිසා කුඹුරු වැඩ අවසන් වී අඤ්චිකඩේ හන්දියේ ඇති කසිප්පු පොළවල වයස අවුරුදු 16, 17 සිට ඉහළට තරුණ, මහලු පිරිමි විශාල සංඛ්‍යාවක් රුපියල් 200ක් දී කසිප්පු මිලට ගෙන පානය කරන බවත් මෙම ස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන තැබෑරුමේ බියර් බෝතලයක් නියම කර තිබෙන මිලට වඩා රුපියල් 40ක් වැඩියෙන් අලෙවි කරන බැවින් බහුතරය කසිප්පුවලට පුරුදු වී සිටින බවත් එම සංවිධාන පවසයි. මේ දක්වා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට නොයෙක් වර පැමිණිලි කළත් වැටලීම් සඳහා නොපැමිණෙන බවත් ඔවුහු චෝදනා කරති.

අඤ්චිකඩේ හන්දියට පැමිණෙන පිරිමින්ට ගැහැණුන් විසින් පවත්වාගෙන යන බූරුපොළවල් කිහිපයක් ද තිබෙන බවත් පොලිසිය ද මේ වැටලීම් කිරීමට නොපැමිණෙන බවත් හෙන්නානිගල දකුණ සිවිල් සංවිධාන පවසයි. ඊට අමතරව ගැහැණුන් විසින් පවත්වාගෙන යන ගැහැණුන්ට පමණක් සීමා වූ බූරු පොල කිහිපයක් ද ඇති බවත් ඔවුහු පවසති.

[ප්‍රියන්ත බණ්ඩාර - පොළොන්නරුව]

Ad
Powered by Blogger.