වසර 2020 වන විට රණවිරු පවුල්වල නිවාස ගැටලුවට විසඳුම්.


වසර 2020 වන විට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ රණවිරු පවුල්වල නිවාස ගැටලුව සම්පුර්ණයෙන් ම විසඳීමට සුවිශේෂි ව්‍යාපෘතියක් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ නිවාස සහ ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශ මගින් ආරම්භ කර තිබේ.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා සහ නිවාස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිනී ‍අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය ද ඇතුළුව අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අතර ඇති වු සාකච්ඡාවකින් පසු රණවිරුවන්ට ඇති නිවාස ගැටලුවට ස්ථිර වසඳුමක් දී 2020 වන විට සැම රණවිරුවකුටම නිවසක් හිමි කර දීමට තීරණය කර තිබේ.

නිවාස ඉදි කිරීමේ සම්පුර්ණ වියදම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ උපදෙස් මත නිවාස අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරන බව රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිනී ‍අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය පැවසුවාය.

‍රටේ නිදහස වෙනුවෙන් කැප වී යුද ජයග්‍රහණය කළ රණවිරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ඔවුන්ගේ අභිවෟද්ධිය වෙනුවෙන් බොහෝ ව්‍ය්පෘති ක්‍රියාත්මක කරන රජය පසුගිය වසර තුනේ රණවිරු සේවා අධිකාරිය හරහා රුපියල් මිලියන දහසකට වැඩි මුදලක් වියදම් කර තිබේ.

මෙම මුදල රණවිරු සේවා අධිකාරිය යටතේ සිදු කරන ව්‍යාපෘති සඳහා පමණක් වන අතර මීට අමතරව මෙම රජයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ත්‍රිවිධ හමුදාවන් සහ එම සේවා වනිතා ඒකක විසින් ද රණවිරුවන් වෙනුවෙනු විවිධ ව්‍යාපෟති වෙනුවෙන් මුදල් වැය කර තිබේ .

විශේෂයෙන් ආබාධිත. අර්ධ ආබාධිත, සහ යුද්ධයේ දී මිය ගිය රණවිරු වන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් මෙම ව්‍යාපෟති ක්‍රියාත්මක වෙයි.

ක්‍රියාන්විතයේ දී ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ව සිටින සාමාජිකයන් පුණරුත්ථාපනය කිරීම, නිවාස සැපයීම සහ එහිලා සහයවීම, වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයීම අධ්‍යාපනයට සහ උසස් අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම, කටයුතු කර ඇත.

මිට අමතරව මාපිය කැපකරු ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය, මාපිය සුරැකුම් ව්‍යාපෘතිය,ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යාධාර, ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය, සෞඛ්‍ය සහ ක්‍රීඩා, විරු සුමිතුරු, කුසලතා ප්‍රවර්ධන, සහ කාන්තා සංවිධාන ගොඩනැංවිම, ඇතුළු ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ද රණවිරු සේවා අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

රණවිරුවන්ගේ සියලු ගැටලු විසඳාලමින් තවදුරටත් ඔවුන්ට කිසිදු ගැටලුවකින් පීඩාවකින් හෝ අපහසුතාවක් ඇති නොවන පරිදි රණවිරුවන් සොයා එම ගම්මාන වෙත ගොස් ඔවුන්ට යම් ගැටලුවක් වෙතොත් ඊට සම්පුර්ණ විසඳුමක් ලබා දීමට ජනාධිපත් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව රණවිරු ජංගම වැඩසටහනක් ලබන ජුලි මස සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද අ‍නෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය පැවසුවාය.

Ad
Powered by Blogger.