2020 පොදු අපේක්ෂකයා 'පාඨලී' බව නෙත් නිවුස් පවසයි.

 
2020 ජනාධිපතිවරණයේ පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවල ඉදිරිපත් කිරීමේ සුදානමක් ඇති බවට නෙත් නිවුස් වාර්තා කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා ද ඊට සූදානම් බව පවසන නෙත් නිවුස් ඉකුත් සතියේ ඔහු අමෙරිකාවේ පුහුණුවකටද සහභාගී වී ඇතැයි සඳහන් කරයි.



Ad
Powered by Blogger.