දුමින්ද අරගෙන තියෙන්නේ සබීතාගේ බිල්ඩිම පමණක් නොවේ.


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතු ආයතන දෙකක් මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ හත හමාරක් සහ රුපියල් ලක්ෂ නවය බැගින් වූ කුලී මුදල් ගෙවමින් වසර තුනක සිට කොළඹ පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි දෙකක පවත්වාගෙන යන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.එසේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතන වන්නේ කෘෂිකර්ම උපදේශක කවුන්සිලය සහ හදබිම අධිකාරියයි.

බත්තරමුල්ල ගොවිජන මන්දිරයේ පිහිටාතිබූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය රුපියල් ලක්ෂ 230ක වියදමින් රාජගිරියේ පිහිටි ප්‍රවීන නිලි සබීතා පෙරේරා මහත්මියට අයත් පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලකට ගෙනයාමත් සමඟ මෙම ආයතන පුද්ගලික ගොඩනැගිලි දෙකකට ගෙනයාමට සිදුව ඇත.

ගොවිජන මන්දිරයේ මෙම සියලු ආයතන එකම පරිශ්‍රයක් තුළ පැවතුනද රාජගිරියේ පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලට රැගෙන යාමේදී මෙලෙස ආයතන කිහිපයක් වෙන් කර පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි තුළ ස්ථාපිත කර ඇත.

දිවයිනේ නන් දෙසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණෙන ගොවි ජනතාව මේ නිසා දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව ඇත.එමෙන්ම අධික රාජ්‍ය ධනයක නාස්තියක් මේ හරහා සිදුවේ.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.