දිස්ත්‍රික්ක 5 කට රතු නිවේදන : ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම්.

ගත වූ පැය 24 ක කාලය තුළ දිස්ත්‍රික්ක 5 කට මිලිමීටර් 150 ඉක්ම වූ තද වැසි ලැබී ඇති බැවින් හා තවදුරටත් වැසි අදහැලෙමින් පවතීනම් ආරක්ෂිත ස්ථාව වෙත යන ලෙස ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මෙම රතු නිවේදනය නිකුත් කළේ, අද රාත්‍රි 7.30 සිට බලපැවැත්වෙන ලෙසයි.

එම ප්‍රදේශ වන්නේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල, කලවාන සහ කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තවලම, නාගොඩ, ගාල්ල සහ කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ද කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, වලල්ලාවිට සහ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ද මීට ඇතුළත් ය.

තව ද කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිඕවිට, දැරණියගල, බුලත්කොහුපිටිය, අරණායක සහ රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ද ඇතුළත් වනු ඇති.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.