2020 ටත් පොදු අපේක්ෂකයෙක් : එජාපෙ තීරණය කරයි.


2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා සියලු දේශපාලන බලවේග එකතු කරගනිමින් නව ලකුණකින් අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණු නායකයන් තීරණය කර තිබේ. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන පක්ෂ සහ සංවිධානවල නියෝජිතයන් අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වී මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

මේ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහාය ලබා ගැනීමට ද තීරණය කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනු ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණු නායකයන්ගේ අනුමැතිය හිමිව ඇති අතර ඒ සඳහා රාජපක්ෂ කඳවුරට එරෙහි සියලු බලවේග ඒකරාශී කරගත යුතු බවට එහිදී සාකච්ඡා කර තිබේ.

Ad
Powered by Blogger.