ක්‍රිකට් සභාපති පුටුවට සිව්කොන් සටනක්.


මෙම මස 31 වැනිදා පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති අසුන සඳහා සිව්කොන් සටනක් නිර්මාණය වී තිබේ. 

ඒ වත්මන් සභාපති තිලංග සුමතිපාල, හිටපු සභාපතිවරයෙක් වන ජයන්ත ධර්මදාස, හිටපු ලේකම්වරයෙක් සහ වත්මන් උපසභාපති මොහාන් ද සිල්වා සහ හිටපු ලේකම්වරයෙක් වන නිශාන්ත රණතුංග යන මහත්වරුන් අතරය.

Ad
Powered by Blogger.