මහින්ද “රිවිර”ට කළු සල්ලි ඇති මෝරෙක් සොයයි.


රිවිර පුවත්පතට අද (21) දිනට වසර 12ක් පිරෙන අතර අද වන විට එහි දිනපතා පුවත්පතේ මුද්‍රණය අත්හිටුවා මසක්ද, ඉරිදා පුවත්පත මුද්‍රණය අත්හිටුවා සති තුනක්ද වන බව වාර්තා වේ.

මීට පෙර එම පුවත්පත මුද්‍රණය කිරීම අත්හිටවූ අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා මුදල් යෙදවීමට රාජපක්ෂ පවුලේ අයකු හා රත්වත්තේ පවුලේ අයකු ඉදිරිපත්ව ඒ සඳහා අලුත් ස්ථානයක් හා අලුත් කාර්ය මණ්ඩලයක්ද සමඟ නැවත ආරම්භ කළේය.

කෙසේවුවද, එසේ ඇරඹි රිවිර මාස කිහිපයකට වඩා වැඩි කාලයක් මුද්‍රණය නොවුණි.

මේ අවනඩුව කීමට රිවිරේ කර්තෘ මණ්ඩලය පසුගිය දිනක හිටපු ජනපති හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුණගැසීමට ඔහුගේ විජේරාම පිහිටි නිවසට ගොස් තිබේ.

මුලින් අදාළ පිරිස මඟ හැරීමට හිටපු ජනපතිවරයා උත්සාහ කර ඇති අතර පසුව අදාළ පිරිසට එහි වූ සේවකයකුගේ සහයෙන් මහින්ද මහතා මුණ ගැසීමට හැකිව ඇත.

ඒ අවස්ථාවේදී හිටපු ජනපතිවරයා පවසා ඇත්තේ “රිවිර නැවත ආරම්භ කිරීමට නම් කළු සල්ලි ඇති මෝරකු සොයාගත යතු බවයි.”

Ad
Powered by Blogger.