කේම්බ්‍රිජ් ඇනලිටිකා වහන්න යයි.


ෆේස්බුක් දත්ත අවභාවිතා කළ බවට චෝදනා ලද කේම්බ්‍රිජ් ඇනලිටිකා සමාගම වසා දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ෆේස්බුක් සමාගමට අනුව සිය සාමාජිකයන් මිලියන 87ක් පමණ දත්ත මෙලෙස අවභාවිතාවට ලක්ව ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිය සමාගම විසින් සිදුකරන විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව පැවැත්වෙනු ඇතැයි ෆේස්බුක් සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.