ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ගැන විවාදයකට පක්ෂ නායකවරු එකඟතාව.


එළැඹෙන 08 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකවරුන් තීරණය කර තිබේ.

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (03දා) පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මෙම තීරණයට පැමිණ ඇත.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භයේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතය.

මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ විවාදයක් පවත්වන ලෙස ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් කරන ලද යෝජනාවට පක්ෂ නායකවරුන්ගේ එකඟගත්වය පළ වූ බවත්, අදාළ විවාදය එළැඹෙන 10 වැනිදා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.