කොළඹ වරාය කාර්යබහුලයි : TEUs ලක්ෂ 17 ක්.


2018 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ දී කොළඹ වරාය තුළට twenty foot equivalent units (TEUs) මිලියන 1.7 ක් පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසයි. මෙය පෙර වසරේ අදාල කාර්තුවට වඩා 16.2% ක ඉහළ ප්‍රමාණයක් බව වරාය අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මේ අතර කොළඹ වරායේ ප්‍රතිඅපනයන ධාරිතාව TEUs මිලියන 1.32 ක් දක්වා 20.9% කින් පළමු කාර්තුවේ දී ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර එහිදී මාර්තු මාසයේ දී එම ප්‍රමාණය 477,043 ක් දක්වා 19.4% කින් වර්ධනය වී තිබේ.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ නාවුක කටයුතු පිළිබඳ සඟරාවක් වන Alphaliner Monthly හි ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව ලොව ප්‍රධාන වරායන් අතුරින් කොළඹ වරායට වඩා වේගවත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත්තේ සිංගප්පූරු වරාය පමණක් බවයි. එය 16.5% කි.

එම ශ්‍රේණිගත කිරම් ලැයිස්තුවට අනුව වේගවත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති සෙසු වරායන් 

Ad
Powered by Blogger.