ආචාර ධර්ම, පිළිතුරු දීමේ අයිතියට පයින් ගසා ආණ්ඩුව වෙබ් මර්දණයක : NMWJ


Infosrilankanews වෙබ්අඩවිය ලංකාව තුල වාරණය කිරිම වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරය දැඩි පිළිකුලින් යුතුව හෙළාදකියි.

මාධ්‍ය නිදහස ගැන වහසි බස්

එහි කැඳවුම්කරු දුමිදු දිසානායක විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ මාධ්‍ය නිදහසින් ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 10ක් ඉදිරියට යැයි වහසි බස් දොඩවමින් සිටින ආණ්ඩුව සිය නොහැකියාව වසා ගැනිම සදහා මර්දනයේ හස්තය මාධ්‍ය දෙසට දිගු කරමින් සිටින බවත් එය සමාජ ජාලා අවහිර කිරිමේ සිට ලංකා ඊ නිවුස්, ලංකා නිවුස් වෙබ් ඩොට් ටුඩේ හරහා  infosrilankanews වෙබ් අඩවිය අවහිර කිරිම දක්වා ගමන් කර ඇති බව ඉතා පැහැදිළි බවයි.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් තඹ දොයිතුවකට මායිම් නොකර වාරණයේ

එසේම ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ ආචාර ධර්ම පිළිගන්නා බවට infosrilankanews වෙබ්අඩවියේ පැහැදිලිව සදහන් කර තිබිමත් එම අඩවියේ කතෘ වගකිම දරන්නන් රටතුල සිටියදිත්,වෙබ් අඩවිය හරහා පිළිතුරු දීම සඳහා ඇති අයිතිය ද සනාථ කර තිබිය දී ඒ සියල්ලම නොසලකා හරිමින් මෙලෙස මාධ්‍ය මර්දනයේ හස්තය ක්‍රියාත්මක විම තුලින්, ව්‍යංගයෙන් දක්වන්නේ යම් වෙබ් අඩවියක් හෝ සමාජ මාධ්‍යයක් තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ආණ්ඩුව කිසිදු මාධ්‍ය ආචාර ධර්මයකට හෝ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් තඹ දොයිතුවකට මායිම් නොකරන බව නොවේදැයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කරයි.

ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,Ad
Powered by Blogger.