පිටරටට දරුවන් දුන් අයට නෙදර්ලන්තයෙන් ආරාධනයක්.දරුකමට හදා ගැනීමට විදේශ වෙත ලබා දුන් දරුවන්ගේ දෙමාව්පියන් හෝ පවුලේ ඥාතීන් වෙනුවෙන් හමුවක් කොළඹ දී සුදානම් කර තිබේ.

මෙම හමුව ජුනි 03 ඉරිදා දහවල් 1.00ට කොළඹ විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ ඇති බුදු පිළිමය අසල පැවැත්වෙන බව The Sadness of Sri Lanka කෘතියේ රචිකාව වන සන ෆන් රොසන් කියා සිටි.

දරුවන් හදා වඩා ගැනීමට ලබාදීම සිදුවූ ආකාරය පිළිබඳ විස්තර එක්රැස් කිරීම හා එම තොරතුරු නෙදර්ලන්ත ආණ්ඩුවට ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ගේ අවසරය සහ අත්සන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම හමුව සංවිධානය කරන බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ හරහා හදා වඩා ගැනීමට දුන් දරුවන් හට තමන් මෙලොවට බිහි කළ දෙමව්පියන් සොයා ගැනීම වෙනුවෙන් නෙදර්ලන්ත රජයේ උපකාර ඇතිව DNA බැංකුවකට හෝ ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් සඳහා සහයෝගය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි සන ෆන් රොසන් පවසන්නේ.

“අප සතුව දැනට ඇති බොහොමයක් ලියකියවිලි වැරදි සහගත ඒවා වේ. එම නිසා අපට අපේ නියම පවුල් සොයාගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. අප සතුව තොරතුරු බොහොමයක් පවතී නම් නෙදර්ලන්ත ආණ්ඩුවේ සහාය ලබාගැනීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවති” යි ඇය කියා සිටියේය.

Ad
Powered by Blogger.