ඖෂධ ලියාපදිංචිය සහ බලපත්‍ර : ඔන්ලයින්.


ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මගින් සිදුකෙරෙන ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු සේවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුකර ගැනීමට පහසුකම් සලසා තිබේ.

ඒ අනුව, ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත්‍ර ලබාදීම, වෛද්‍ය උපකරණ ලියාපදිංචි කිරීම ඇතුළු සේවා රැසක් වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ විනිවිද භාවයකින් සිදුකර ගැනීමට මේ අනුව හැකියාව පවතින බව කියයි.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් ක්‍රියාත්මක ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබයි.

වි‍ශේෂයෙන්ම ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම යන කටයුතු සඳහා දැනට ගතවන කාලය අවම කර ගනිමින් විනිවිදභාවයකින් යුතුව එම කටයුතු සිදුකර ගැනීමට හැකි වන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍යය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සේවා කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් ජනතාවට වඩාත් ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාදීමට හැකිවන බව නියෝජිතායතනයේ වැඩසටහන් කළමණාකරු ශ්‍රියානන්ද රත්නායක මහතා පවසයි.

ඉහත සඳහන් සේවාවන් ලබාදීම සඳහා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ ආනයන අපනයන දෙපාර්තමේන්තුවද ඉදිරියේදී අන්තර්ජාලය ඔස්සේම සම්බන්ධ කර ගනිමින් සේවා ලබාදීමට හැකිවන අයුරින් මෙම ව්‍යාපෘතිය  පුළුල් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද ඖෂධ ලියාපදිංචිය සඳහා වසරකට අයදුම්පත් හයදහසක් පමණ ලැබෙන ලැබෙන බවද අධිකාරිය පවසයි.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා එපික් ලංකා ආයතනයේ තරින්ද්‍රි කල්පගේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ වැඩසටහන් කළමනාකරු ශ්‍රියානන්ද රත්නායක යන මහත්වරු අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇති අතර, එපික් ලංකා ටෙක්නොලිජීස් (පෞද්.) සමාගම මෙම ව්‍යාපෘතියේ පද්ධති සැපයුම්කරු ලෙස කටයුතු කරන බව නියෝජිතායතනය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Ad
Powered by Blogger.