පොහොට්ටුවේ සහ එජාපයේ හොර දීග ගැන පරීක්ෂණයක්.

පළාත්පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්ව කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවැසීය.

ආයතනය කිහිපයක එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලෙය.

Latest Video

Powered by Blogger.