කෝට්ටේ ආණ්ඩුවේ ඉඩමක් ආණ්ඩුවට විකුණන්න යන ඇමති.


රාජගිරිය නාවල කොස්වත්ත දියවන්නා ඔය ආසන්නයේ රජයේ ඉඩමක් බලෙන් අල්ලාගෙන සිටින ආණ්ඩුවේ හිටපු ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් එල්ලවී ඇති නීතිමය ගැටලුවලින් ගැලවීමට ආදාළ ඉඩම කෝඨටේ නගර සභාවට ඉහළ මිලකට අලෙවි කිරීමේ සැලැසුමක් සම්බන්ධයෙන් එළිව තිබේ.

පසුගිය හා වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍ය ධූර දරණ ලද මෙම ඇමතිවරයා මීට වසර කිහිපයකට පෙර එම ප්‍රදේශයයෙන් පර්චස් දහයක ඉඩම් කැබැල්ලක් මිලට ගෙන ඊට යාබදව ඇති දියවන්නා ඔය රක්ෂිතයේ ගැලූම් නිමිනයේ අක්කර දෙකක් පමණ  අනවසරයෙන් පස්පුරවා ගොඩකර ඇති බව පැවසේ.

මේ වනවිට ආදාල ඉඩම මෝටර් රථ පුහුණුවිම් සදහා ලබාදී ඇති බවද වාර්තා වේ.

කෙසේවුවද, මෙම ඇමතිවරයා ආණුඩවෙන් ඉවත් වීමත් සමඟ ආදාළ අනවසර ඉඩමට නීතීමය ගැටලුවක් ඇතිවෙතැයි යව තත්වය මත ඉඩම කොට්ටේ මහනගර සභාවට අලෙවි කිරීමට සැලැසුම්කර තිබේ.

එහි ආඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සදහා නිවාස සංකිර්ණයක් ඉදිකිරිම සදහා මෙම ඉඩම් කොටි ගණනක මිලකට අලෙවි කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

(SLM)

Ad
Powered by Blogger.