ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, අඩු මිලට තෙල් බෙදලා : පාඩුව බිලියන 217 යි.

අඩු මිලට ඉන්ධන සැපයීම හේතු කොට ගෙන ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව 2017 වසර වන විට රුපියල් බිලියන 217 ක අලාභයක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

ඊට අමතරව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් රාජ්‍ය බැංකු වෙත රුපියල් බිලියන 300ක් පමණ ණය ගෙවීමට තිබෙන අතර පෙරළා විදුලිය පරිභෝජනය කරන රජයේ ආයතන වෙතින් තෙල් සංස්ථාව වෙත විශාල ණය මුදලක් ගෙවීමට තිබෙන බවත් අනාවරණය වෙයි.

මීට වසර දෙකකට පෙර ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 48ක මට්ටමේ පැවතුණ ද මේ වන විට එම මිල ඩොලර් 80 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එහෙත් මෙරට ඛනිජ තෙල් බෙදා හැරීමෙන් 80 %ක් ආවරණය කරන සංස්ථාව තවමත් පවත්වා ගෙන යනුයේ පෙර පැවති අඩු මිල බවත් ඒ හේතු කොට ගෙන දැවැන්ත අලාභයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවත් මේ තත්ත්වය රටේ ආර්ථිකයට බලවත් තර්ජනයක් විය හැකි හෙයින් සාධාරණ මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දිය යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

Ad
Powered by Blogger.