ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියාගේ මෙගා ඩීල් එක පාස්කි සමඟ?

මහානාමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 154 ක 'ඉඩම් මනින ඩීල් එකක්' පාස්කි සමග තිබේ.

ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් සහ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානී කේ. මහානාම පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගත්තේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට අයත් දේපළක් සම්බන්ධයෙන් රුපියල් කෝටි දෙකක අල්ලසක් ගන්නා අතරවාරයේ ය. මහානාම, ආර්. පාස්කරලිංගම් හෙවත් පාස්කි සමග ද සබඳතා පවත්වාගෙන යන අයෙකි. මහානාමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 154 ක ඩීල් එකක් පාස්කි සමග තිබේ.

දූෂිත ඉතිහාසයකින් යුත් පාස්කිගේ අලුත්ම ඩීල් එක, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ඉඩම් මැනුම්ගත කිරීමයි. මේ සඳහා වන ව්‍යාපෘති යෝජනාව ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහානාම සමග එක්ව ය. මේ දෙදෙනාට අනුව මේ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 154 ක් වැය වේ. නමුත් ලංකාවේ ඉඩම් මැනීම සම්බන්ධයෙන් නිසි බලය ලත් රාජ්‍ය ආයතනය වන්නේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවයි. ඔවුන් මේ දූෂිත ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේම ප්‍රකාශ කර ඇත. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇස්තමේන්තුව අනුව ඩොලර් මිලියන 25කට, එනම් පාස්කි-මහානාමගේ ඇස්තමේන්තුවෙන් 1/6 කින් ලංකාවේ සියලුම ඉඩම් මිනුම් ගත කර සිතියම් ගත කළ හැකිය!

ලංකාව වැනි ණය බරෙන් පීඩිත රටකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 154 ක් යනු දැරිය නොහැකි තරම් බරපතළ වියදමකි. ඉහත ව්‍යාපෘතියේ යෝජිත අරමුණ සඳහා මේ වන විට ප්‍රංශය, කොරියාව, ඔස්ට්‍රේලියාව ද සිය සහයෝගය ලබාදීමට මේ වන විට ලංකා ආණ්ඩුව වෙත කැමැත්ත පළ කර තිබේ.

මේ සියලු කරුණු සලකා බලා අතේ මාට්ටු වූ අල්ලස් ගැනීමේ සිද්ධියට අමතරව කේ. මහානාම මේ දූෂිත ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ද ප්‍රශ්න කළ යුතුව තිබේ. ජනාධිපතිවරයා කළ යුතුව තිබෙන්නේ මේ යෝජිත ව්‍යාපෘතිය වහාම අහෝසි කර මේ සඳහා විවෘත ටෙන්ඩර කැඳවීමයි.

(LNW)

Ad
Powered by Blogger.