එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැයි දින සැමරුම ඇරඹේ [Live]

එක්සත් අපේ මැයි දින සැමරුම තේමාව කර ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අභිමානයෙන් සමරනු ලබන මැයි දින සැමරුමට අග්‍රාමාත්‍ය,එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර සහභාගී විය.

 මෙම අවස්ථාව වනවිට මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ දේශපාලන නියෝජිතයන්,වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් රැසක් මෙන්ම අතිවිශාල කම්කරු ජනතාවක් සුගතදස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයට රැස්ව සිටිති.


Ad
Powered by Blogger.