සාකච්ඡා අසාර්ථකයි - වර්ජනය ස්ථිරයි.


අද (08දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සැලසුම් කළ පරිදිම දුම්රිය වර්ජනය ක්‍රියාත්ම කිරීමට දුම්රිය වෘත්තී සමිති තීරණය කර ඇත. 

ඒ දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා හා දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී අතර පැවැති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙනි.

Ad
Powered by Blogger.