අමරවීරත් දැන් කාබනික ගොවියෙක් : වට්ටක්කා මිලදී ගැනීමට ලක්‍ෂ 50ක්.

වන වස විස නැති ගොවිතැනක් වැඩසටහනේ සාමාජිකත්වය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ලබාගත් බව සෙමා ආයතනය සඳහන් කරයි.

මේ අනුව වස විස නැති ජාතික ගොවි ජාලයේ අංක 18493 සාමාජික අංකය මහින්ද අමරවීර මහතාට හිමිවූ බවද එම ආයතනයේ සභාපති අශෝක් අබේගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

2018 යල කන්නය සඳහා ගොවීන් ලියාපදිංචි කිරීම යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලියාපදිංචි වී සිටින්නේ යාය 15, යකාගල, අගුණකොළපැලැස්ස ලිපිනයේ සඳහන් කුඹුරු අක්කර 1.25ක වස විසෙන් තොර වී වගාවක් සිදුකිරීම සඳහාය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ගමන් කළ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඕනෑම ගොවියෙකුට වස විසෙන් තොර ගොවිතැනක් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී පරිසර හිතකාමී ගොවිතැනක් සිදුකළ හැකි බවද සෙමා ආයතනය සඳහන් කරයි.

වට්ටක්කා තොග මිලදී ගැනීමට ලක්‍ෂ 50ක් 

මේ අතර ගොවීන්ගේ වට්ටක්කා තොග මිලදී ගැනීමට මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 50ක මුදලක් වෙන්කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වට්ටක්කා වගාකර ඇති ගොවීන් තම අස්වැන්න අලෙවි කරගත නොහැකි බවට මැසිවිලි නංවන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට වාර්තා වූ බවත්, මෙවර වට්ටක්කා අස්වැන්න ඉහළ යෑම හා ඊට සාපේක්‍ෂව වට්ටක්කා සඳහා වෙළෙඳ පොළේ මිල ගණන් පහළ යෑම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගත වූ බවත් එම අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

මෙම කරුණ සැලකිල්ලට ගනිමින් වට්ටක්කා වගා කළ ගොවීන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවත්,‍ එම ඉල්ලීම පරිදි ප්‍රදේශ කිහිපයක අතිරික්ත වට්ටක්කා අස්වැන්න මිලදී ගැනීම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 50ක මුදලක් ලබාදී ඇති බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එම මුදල මේ වන විට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් වෙත මුදාහැර තිබෙන අතර, අදාළ වට්ටක්කා අස්වනු මිලදී ගෙන සුදුසු පරිදි වෙළෙඳ පොළ වෙත නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් අරඹන්නැයි අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

Ad
Powered by Blogger.