දෙරණ හැඩකරපු සත්සරණී : ලස්සන වැඩකින් ආයෙත් ඇවිත් [Music Video]


දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් අන්තිම සීසන් එකේ හිටපු පුංචි තාරකාව මතකද? සත්සරණී කරුණාරත්න වෙනස්ම විදිහේ වැඩක් එක්ක ආයෙත් කරලියට ඇවිත්....

හැමෝම අහන්න, බලන්න.. ලස්සන නිර්මාණයක් ❤️🎤

Ad
Powered by Blogger.