ශ්‍රීමාලි ෆොන්සේකාට තවත් ජාත්‍යන්තර ජයක් [Photos / Video]

ශ්‍රීමාලි ෆොන්සේකා ලෝක රූ රැජන තරගයක් ජයග්‍රහණය කර ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනවිත් ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඇය මිට ප්‍රථමව තවත් ජාත්‍යන්තර තරංග ගණනාවක් ම ජයග්‍රහණය කර තිබීම සුවිශේෂිය.


ඒ  පිළිබඳව සැකසුණු වීඩියෝවක් පහතින් නරඹන්න, (බොස්ටන් ලංකා අනුග්‍රහයෙනි)Ad
Powered by Blogger.