බස් එකේ යන්න SMART පෙර ගෙවුම් කාඩ් පතක්.


සියලු පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් ක්‍රමය යළි හඳුන්වා දීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

මාසයක් ඇතුළත මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නංවන බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

අදාළ කාඩ්පත් ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකු දෙකක් මේ වන විටත් සිය කැමැත්ත පළ කර ඇති බව සඳහන්ය.

පසුගිය කාලසීමාව තුළ කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක පමණක් මෙම කාඩ්පත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූ අතර විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් එය තාවකාලිකව නතර කෙරුණි.

බස් සංගම් පවසන්නේ මෙම ක්‍රමය ඉතා වැදගත් ක්‍රමවේදයක් වන බවත් මාරුකාසි ගැටළුවට නිසි විසදුම මෙමඟින් ලැබෙන බවයි.

නිසි දේශපාලන මැදිහත්විමක් නොමැතිවිම හේතුවෙන් පසුගිය සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ මෙම කාඩ්පත් ක්‍රමය තාවකාලිකව නතර කෙරුණු බව ද එම සංගම් සදහන් කළේය.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.