ගෝඨාභය ඇමරිකන් පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට නිලවශයෙන් ඉල්ලලා.මීළඟ ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීමට තිබෙන එකම බාධකය ඉවත් කරගැනීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට ඇමෙරිකාවෙන් අවසර ඉල්ලා ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් දැනගන්නට ලැබේ.

කෙසේ වෙතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙම ඉල්ලීමට ඇමෙරිකානු රජය තවමත් ප‍්‍රතිචාර දක්වා නැතැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සමීප ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තාවෙයි. 

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ලබාගත් තැනැත්තෙකු එය ඉවත්කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලූ විට එයට ඇමරිකානු ගෝඨාභය අමෙරිකන් පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට ඉල්ලලා රජයේ අදාළ අංශ ප‍්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේදැයි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකුගෙන් කරුණු විමසූ විට ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ ඉල්ලීමක් කළහොත් පුරවැසිභාවය ඉවත්කිරීම පිළිබඳව සලකා බලන බවය. 

ඇමරිකානු රජයට අයවිය යුතු බදු ආදිය නිවැරදිව ගෙවා ඇත්ද, අපරාධ හෝ වංචා දුෂණ පිළිබඳ වාර්තා ආදියද එහිදී දීර්ඝව සලකා බලන බව ප‍්‍රකාශ කරන එම නිලධාරියා ඒ සඳහා ගතවෙන කාලය පිළිබඳව ස්ථිර අදහසක් ප‍්‍රකාශ කළ නොහැකි බව කීවේය.

එහෙත් ඉවත්කරගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන සාධාරණ හේතුව මත සහ ඇමරිකාව තුළ ජීවත්වීමේ ඔහුගේ කල්කිරියාව මත එම කාලය අඩුවිය හැකි බවද ඔහු කියයි. මෙම ඉවත් කරගැනීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් වෙත එම පුද්ගලයා ඍජුවම ඉදිරිපත් විය යුතුය.

මෙලෙස ඉල්ලීමට හේතුව රටේ ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත්වීම වැනි බරපතළ කාරණයක් වනවිට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාල සීමාව සාමාන්‍ය කාලයට වඩා අඩු විය හැකි බවද ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේය. 

[අනිද්දා] 

Ad
Powered by Blogger.